Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Mag ik mij bij het SVK en bij een sociale huisvestingsmaatschappij inschrijven?

Ja!  Het SVK raadt iedereen aan om zich ook in te schrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. Hier gelden dezelfde inschrijvingsvoorwaarden, maar de toewijzing gebeurt anders. De woonplaats van de kandidaat huurder en de datum van inschrijving zijn doorslaggevend om je plaats op de wachtlijst te bepalen. Voor de contactgegevens van een sociale huisvestingsmaatschappij  in je buurt, gebruik je deze zoekmotor.

Wat als ik weiger of aanvaard?

Als je je inschrijft bij een sociaal verhuurkantoor gaan we ervan uit dat je dringend een woning nodig hebt. Als je zonder gegronde reden een SVK-woning weigert, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor je inschrijving.

Als we 2 weigeringen noteren in je dossier, kan het gebeuren dat je negatieve punten krijgt. Concreet betekent dit dat we drie punten aftrekken van je totale puntenscore. Een 2de weigering kan ook leiden tot een schrapping van de wachtlijst. Wat we toepassen hangt af van de specifieke situatie waarom je weigerde. 

Aanvaard je de aangeboden woning wel? Dan maken we snel een afspraak voor de ondertekening van het onderhuurcontract.

Waarom ben ik geschrapt van de wachtlijst?

Meerdere situaties kunnen tot een schrapping leiden.  

  • Ons SVK verwacht dat kandidaat-huurders reageren op brieven. Geef je geen antwoord op de brief voor een actualisatie, of op de herinneringsbrief, dan word je geschrapt.
  • Als je niet langer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden kan je geschrapt worden van de wachtlijst.
  • Als je twee keer niet reageert op een aangeboden woning, dan wordt je mogelijks ook geschrapt.
  • Je kan je dossier altijd laten schrappen op eigen vraag.

Na schrapping, kan je altijd opnieuw inschrijven op de wachtlijst. Daarvoor moet je terug alle documenten binnenbrengen.

Mijn situatie is gewijzigd: moet ik dit doorgeven aan het SVK?

Ja, een verandering in je situatie moet je altijd zo snel mogelijk doorgeven aan ons SVK. Doordat een sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem, kan een verandering immers leiden tot een andere plaats op de wachtlijst. We vragen speciale aandacht voor het doorgeven van adreswijzigingen, want enkel op die manier blijf je onze briefwisseling ontvangen en vermijd je een schrapping.

Hoelang is de wachttijd voordat ik een woning krijg toegewezen?

Hier kan het SVK geen antwoord op bieden. De wachttijd is afhankelijk van de panden die vrijkomen en je plaats op de wachtlijst. Daardoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk om een concrete wachttijd mee te delen. Wanneer je bij de eerste 10 kandidaten staat, zal je worden gecontacteerd wanneer er een pand volgens jouw woonwensen vrij komt.

Ik heb geen belastingbrief, wat moet ik doen?

Een belastingbrief kan je steeds aanvragen bij de belastingdienst. Het filiaal van de gemeente waar je tijdens het referentiejaar (3 jaar geleden) woonde is daarvoor verantwoordelijk. Wanneer je geen inkomen en dus ook geen belastingbrief hebt voor dat jaar, vraag je een attest dat het ontbreken van je inkomen aangeeft. Wanneer je minderjarig was of je verbleef in het buitenland zal je geen belastingbrief hebben. De eerstvolgende belastingbrief in je bezit volstaat.

Wat als ik niet voldoe aan de inkomstenvoorwaarde van het SVK?

Indien blijkt dat het inkomen hoger ligt dan het inkomstenbarema, dan kan je misschien terecht bij het Betaalbaar Verhuurkantoor. (BVK)
Het BVK werkt grotendeels volgens de werkingsprincipes van een SVK. Het BVK gaat in Knokke-Heist op zoek naar kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, specifiek voor jonge gezinnen die in Knokke-Heist wonen, of een duurzame band met de gemeente kunnen aantonen.

Zijn de huurprijzen van de SVK-woningen betaalbaar voor mij?

Het sociaal verhuurkantoor huurt de woningen bij eigenaars en betaalt maandelijks de huur aan de eigenaar.  Als huurder betaal je je huur aan het SVK.  De huurprijs wordt niet aangepast aan je inkomen.  Het SVK onderhandelt met de eigenaar om de woning te verhuren aan een huurprijs die lager is dan de marktprijs. Ook bekijkt onze huurbegeleider voor elke nieuwe SVK-huurder of die in aanmerking komt voor een Vlaamse huursubsidie en installatiepremie.  De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs, de installatiepremie is een éénmalig bedrag dat gelijkstaat aan drie keer het bedrag van de huursubsidie.  Door deze financiële tussenkomst, wordt de te betalen huurprijs draaglijker (vb. huurprijs = 500 euro, huursubsidie = 125 euro --> maandelijks betaal je zelf 375 euro huur).