Technische ploeg

SVK Knokke-Heist heeft een technisch team in dienst die herstellingswerken en kleine opfrissingswerken uitvoert in het patrimonium. We rekenen geen werkuren aan voor het uitvoeren van de werken, maar wel de materiaalkost en een percentage op de materiaalkost als bijdrage in de vervoersonkosten en kleine verbruiksgoederen (nagels, vijzen, silicone,...).

Het is niet mogelijk om een overzicht te geven van alle werken die het technisch team kan opnemen. Totaalrenovaties zijn NIET aan de orde en ook structurele werken doen we niet. De opdrachten van het technisch team omvatten doorgaans schilderen, het plaatsen van nieuwe vloerbekleding, klein binnenschrijnwerk, beperkte sanitaire werken, ...

Six

Een technische firma staat in voor het onderhoud van verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen, sanitaire en elektrische installaties. Ze komen hiervoor bij jou langs. Je wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht. Voor technische ondersteuning van deze toestellen en installaties kan je 24/24 uur en 7/7 dagen terecht bij deze firma

Renovatie

Het technisch team doet niet enkel herstellingen in woningen die in beheer zijn. Je kan ook afspraken maken voor opfrissingswerken in leegstaande woningen, die daarna worden verhuurd aan ons SVK. Ons SVK sluit dan een intentieverklaring (huurbelofte) af met de eigenaar-verhuurder. Daarbij maken we een prijsraming op van de voorziene kosten, stellen we een timing op voor de uitvoering van de werken en bekijken we welke bepalingen uit de nog af te sluiten huurovereenkomst kunnen worden opgenomen (bijvoorbeeld: duurtijd contract, huurprijs,...).