Six

Six

Een technische firma staat in voor het onderhoud van verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen, sanitaire en elektrische installaties. Ze komen hiervoor bij jou langs. Je wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht. Voor technische ondersteuning van deze toestellen en installaties kan je 24/24 uur en 7/7 dagen terecht bij deze firma