Renovatie

Renovatie

Het technisch team doet niet enkel herstellingen in woningen die in beheer zijn. Je kan ook afspraken maken voor opfrissingswerken in leegstaande woningen, die daarna worden verhuurd aan ons SVK. Ons SVK sluit dan een intentieverklaring (huurbelofte) af met de eigenaar-verhuurder. Daarbij maken we een prijsraming op van de voorziene kosten, stellen we een timing op voor de uitvoering van de werken en bekijken we welke bepalingen uit de nog af te sluiten huurovereenkomst kunnen worden opgenomen (bijvoorbeeld: duurtijd contract, huurprijs,...).