Toewijzen

Als er een woning vrijkomt, dan starten we de toewijsprocedure. Daarbij gaan we na wie in aanmerking komt.

Woningen op de gelijkvloerse verdieping of met een lift wijzen we met voorrang toe aan 65+ers of personen met 66% invaliditeit.

Puntensysteem

In tegenstelling tot bij de sociale huisvestingsmaatschappijen wijzen SVK's woningen toe via een puntensysteem. Er zijn vijf categorieën waarin je punten kan krijgen.

  • Je woonnood (bijvoorbeeld: je bent dakloos of betaalt momenteel een te hoge huurprijs)
  • Je inkomen
  • Het aantal kinderen in jouw gezin
  • Je woont nu in Knokke-Heist of hebt er de voorbije zes jaar gewoond.
  • Anciënniteit ( Aantal jaar op de wachtlijst)

Woning bezoeken

Wanneer er een woning of appartement ter beschikking vrij komt, nodigen we de eerste kandidaten met het hoogste aantal puntenscore uit om het pand te komen bezichtigen. Alle kandidaat huurders moeten hun dossier actualiseren. ( = ons bepaalde gegevens bezorgen zodat we de huidige (woon)situatie kennen)

Bent je daarna de eerste kandidaat op de rangschikking? Dan kan je de woning huren. Als je de woning weigert dan contacteren we de tweede kandidaat op de lijst, daarna de derde,...