Premies

Premies

Je woning of appartement na renovatie verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Knokke-Heist kan heel wat financiële voordelen opleveren. Volgende premies zijn specifiek (en soms exclusief) voorzien voor eigenaren die hun woning na werkzaamheden verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor. Het SVK beschikt over alle nodige aanvraagformulieren en helpt je hierbij graag om de premieaanvragen te vervolledigen, je hierin administratief te ondersteunen en dient het aanvraagdossier zelfs voor je in.

Vlaamse Renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een woning van minstens 25 jaar oud willen renoveren en verhuren via een sociaal verhuurkantoor of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

De premie wordt berekend per categorie van werken. Ze bedraagt 30% van de factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er wel minstens een factuurbedrag zijn van 2500 euro (exclusief btw). Het maximumbedrag van d epremie ligt vast op 10.000 euro.

Meer informatie hierover vind je op de site van de Vlaamse Renovatiepremie.

Vlaamse Verbeterings- en aanpassingspremie (VAP)

Het kan zijn dat je woning op een gegeven moment, ook tijdens de verhuring, niet meer aan de normen beantwoordt: de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, het dak is aan een herstelbeurt toe... 

Als u dan werkzaamheden uitvoert waarbij de investeringskost het vereiste minimumbedrag van 2.500 euro voor de renovatiepremie niet haalt, komt u mogelijks in aanmerking voor de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden, voor zowel je inkomen als de woning.

Meer informatie hierover vind je op de site Verbeterings- en/of aanpassingspremie.

Fiscale voordelen

De overheid staat vanaf 2014 ook een mindering toe op de onroerende voorheffing (MB). In de plaats van 3,97 % van het kadastraal inkomen te rekenen als onroerende voorheffing, rekent de overheid 2,54 %  en dit zowel voor natuurlijke personen als voor rechtpersonen.

Premie Knokke-Heist

De gemeente Knokke-Heist biedt momenteel zelf geen premies of subsidies voor het gebruik van alternatieve energiebronnen bij nieuwbouw of verbouwingen. De gemeente voorziet wel een aanvulling (421,42 euro) op de Vlaamse verbeteringspremie.

Meer informatie over de premies van Knokke-Heist.