Voordelen

Premies

Je woning of appartement na renovatie verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Knokke-Heist kan heel wat financiële voordelen opleveren. Volgende premies zijn specifiek (en soms exclusief) voorzien voor eigenaren die hun woning na werkzaamheden verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor. Het SVK beschikt over alle nodige aanvraagformulieren en helpt je hierbij graag om de premieaanvragen te vervolledigen, je hierin administratief te ondersteunen en dient het aanvraagdossier zelfs voor je in.

1. Zekerheid over betaling huur

Het SVK betaalt altijd stipt de huur en je krijgt nooit te maken met wanbetalers. Het SVK is immers jouw huurder en komt alle huurdersverplichtingen na.

2. Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK jouw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om de woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven.

3. Renovatiepremies

Als je je woning wil verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een SVK, dan kan je onder andere aanspraak maken op de overkoepelende Vlaamse renovatiepremie en sociale premies voor dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing.

Meer informatie hierover vind je op de site van de Vlaamse Renovatiepremie.
Meer informatie hierover vind je op de site Verbeterings- en/of aanpassingspremie.
Meer informatie over de premies van Knokke-Heist.

4. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

Je hebt recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%) als je als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK.

Meer info vind je hier en hier.

5. Verlaagd btw-tarief bij sloopwerken en wederopbouw

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Zowel van projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m².

Meer info vind je hier.

6. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

Als je verhuurt aan een SVK kom je in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing 2,54% in de plaats van 3,97%. Je hebt daardoor ook voordeel bij de opcentiemen en de gemeentebelasting.

7. Gunsttarief registratierechten

Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan een SVK, kan je genieten van het gunsttarief van 7% registratierechten.

Meer informatie over het gunsttarief

8. Gunstige regeling in de personenbelasting

Vroeger werd je voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten. Dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, word je bij verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

9. Geen risico op langdurig leegstand en leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijd je langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.

10. Professionele partner

Je werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van je woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..). Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder.

11. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is jouw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Je hebt geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor je ook geen risico loopt op langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt volledig ten laste van het SVK.